Vodohospodářské stavby

Napsal uživatel reno.V kategorii Uncategorised Vytisknout

Nakládání s dešťovou vodou

Realizujeme výstavbu akumulačních nádržích na záchyt dešťové vody.  Srážková voda ze střech je převedena přes vsakovací průlety, v nichž se voda předčistí, do spodních mělkých drenáží a předtištěná odtéká do akumulačních nádrží. Po jejich naplnění voda přetéká do retenční nádrže, odkud regulovaným průtokem odtéká do vsakovacích jímek. Poskytujeme projekční služby včetně kompletní realizace na klíč. Naše firma používá velmi kvalitní nádrže od firmy Melbax plastik s.r.o.